Handicapgräns för spel. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2013-02-27.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Klubben kan bestämma att för att få spela på banan måste en spelare ha minst en viss klubbhandicap, eller minst en viss EGA Exakt handicap eller minste en viss EGA Exakt tävlingshandicap. Klubben kan också tillåta spel på banan för egna medlemmar, men sätta handicapgränser enbart för greenfeespelare. Har klubben flera banor kan man använda olika handicapgränser för att styra spelarna till önskad bana.
Klubben kan också bestämma att det måste finnas minst en/flera spelare i varje grupp (boll) som har en handicap enligt ovan.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.
 

Handicapgräns för spel

För spel på banan krävs att spelaren har ... handicap XX.X eller lägre.

Alternativ:

Handicapgräns för spel

För spel på banan krävs att gruppen har minst en/flera spelare med ... handicap XX.X
eller lägre.
Du är här:
Senast ändrad
2013-02-27 13:06