Högsta tillåtna sammanlagda spelhandicap i en grupp. Ordningsföreskrift. Reviderad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När det är mycket spel på banan kan det vara lämpligt att begränsa gruppernas sammanlagda spelhandicap för att få ungefär samma speltempo i alla grupperna. 

Förslag till formulering. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.


Högsta tillåtna sammanlagda spelhandicap i en grupp.
För spel på banan krävs att gruppens sammanlagda spelhandicap inte får överstiga ... . Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 12:27