Bar överkropp. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Klubben bestämmer suveränt över hur den önskar att medlemmar och gäster skall vara klädda. Det kan vara mer positivt att ange på vilka hål viss klädsel är tillåten än att ange var den inte är tillåten.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas

Bar överkropp
Bar överkropp är bara tillåten på hål… och hål… Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 12:43