Barn i barnvagn förbjudet. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12

FÖRDJUPNINGSTEXT: Vill klubben förbjuda att spelare eller medföljande person tar med barn i barnvagn eller i bärsele måste det ske med ett uttryckligt förbud. 

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.
 

Barn i barnvagn eller bärsele förbjudet
Barn i barnvagn eller bärsele
får inte medföras på banan av spelare eller medföljande person. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan  disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 12:39