Dela utrustning. Decision 4-4a/4. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.

FÖRDJUPNINGSTEXT: I greensome och foursome, där spelarna slår vartannat slag, kan spelarnas klubbor bäras i samma bag (antalet gemensamma klubbor får inte överstiga 14 eller om spelarna bara använder sina egna klubbor måste dessa vara tydligt märkta). I övriga spelformer  kan detta leda till långsammare spel och klubben kan förbjuda att spelarna delar klubbor i sällskapsspel.
Förslag till formulering i mallen.

Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Dela utrustning
Vid sällskapsspel får två spelare bara dela bag och klubbor i greensome/foursome. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 12:46