Drivingrangebollar. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Drivingrangebollarna tillhör den som driver rangen. För att försöka hindra att sådana bollar stjäls kan ett förbud att använda drivingrangebollar vid spel på banan införas.  

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelordet i föreskriften fetstilas.

Drivingrangebollar
Spel på banan med drivingrangebollar är förbjudet. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 12:50