Golfskor med dubbar av metall eller plast förbjudna. Decision 33-1/14. Tävlingsregel/ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-1/14: "Tävlingskommitten kan, i en tävlingsregel, förbjuda spelarna att använda golfskor med metall- eller traditionellt utformade dubbar (spikar)".
Tävlingskommitten kan, exempelvis på grund av risken för ökat slitage eller halkrisk, införa en ordningsföreskrift som förbjuder spelarna att använda golfskor med dubbar av metall eller plast vid allt spel och i klubbhuset, omklädningsrummen, restaurangen mm. 
Notera att ordningsföreskriften 
förbjuder sådana golfskor men inte ger någon plikt vid överträdelse av föreskriften.

Tävlingskommitten kan också, i en tävlingsregel (som ger plikt), förbjuda spelarna att använda golfskor med metall- eller traditionellt utformade dubbar (spikar).

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas

Golfskor 
Golfskor av märket/med dubbar av metall eller plast får inte användas banan … och/eller i … .
Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 13:10