Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater. RfG Del 1 Etikett; Decision 14-3/16. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Spelaren bör försäkra sig om att elektroniska apparater såsom klockor, mobiltelefoner, handdatorer etc som medförs på banan är avstängda för att inte störa andra spelare. 
Notera att under tävling kan en spelare som upprepade gånger stör andra spelare genom att bryta mot föreskriften anmälas till tävlingsledningen och är överträdelserna grava kan tävlingsledningen diskvalificera spelaren enligt Regel 33-7 och om en spelare fördröjer spelet genom att använda en elektronisk apparat kan detta ge plikt för otillbörligt dröjsmål enligt Regel 6-7.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.  

Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater
Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.


 


 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 13:24