Säkerhet RfG Del I Etikett och Säker Golf. Uppdaterad 2016-01-12.
UR Regler för Golfspel, Del l, Säkerhet
: "Spelare bör, innan de slår ett slag eller en övningssving, förvissa sig om att ingen står så eller i ett sådant läge att personen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, grus, grenar eller liknande. Spelare bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Spelare bör alltid påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan de slår ett slag som kan innebära fara för dessa. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon bör spelaren omedelbart ropa en varning. Det traditionella varningsropet i sådana situationer är "FORE"." 
FÖRDJUPNINGSTEXT: I "Säker Golf", SGF:s policybeslut, sägs att om en spelare bryter bestämmelserna kan spelaren avstängas från allt golfspel i upp till två år. För att undvika missöden kan klubben införa ordningsföreskrifter som anger vilka grupper som bör ha företräde. Klubben kan också införa säkerhetsanordningar i form av ringklockor eller ljussignaler.
Vid dimma bör spelet upphöra när tydliga riktmärken inte längre kan ses. Som ett riktvärde för godtagbar sikt kan 250 meter användas. 

 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:55