Åska Elsäkerhetsverkets råd för att minska risken för blixtnedslag. Information till spelarna. Reviderad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Det är aldrig klubbens eller tävlingsledningens ansvar att ange "säkra platser" där spelarna kan ta skydd vid åska. Eftersom flera dödsfall och skador på grund av blixtnedslag inträffat på golfbanor, uppmanas alla klubbar och arrangörer av golftävlingar att vidta försiktighetsåtgärder till skydd mot åska. Elsäkerhetsverket och Uppsala Universitet har på sina hemsidor anvisningar om hur man kan minska risken för att träffas av blixten. Informationen finns på: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Sa-skyddar-du-dig-vid-aska/ och på http://www.hvi.uu.se/meny/m6.html.

Förslag till kortfattad information som kan anslås separat.
 

Åska
Vid åska ta skydd på en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna.

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:38