Avvakta med spel från tee. RfG Avsnitt I Etikett; Säkerhet. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Av säkerhetsskäl kan det vara nödvändigt att inte tillåta en grupp, som ska spela ut från en viss tee, att spela därför att det finns spelare på en angränsande green med högre hålnummer.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan
rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Avvakta med spel från tee 
Spel från tee hål ... får, av säkerhetsskäl, inte ske när det finns spelare på ... green. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:59