Banarbete pågår. SgF Säker Golf. Tillfällig ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När större banarbete pågår på någon del av banan eller när arbetet sker skymt för spelarna, bör bestämmelserna i ”SÄKER GOLF” utökas med en ordningsföreskrift som anslås mycket väl synligt vid samtliga tees på det aktuella hålet.

Förslag till formulering. D
enna föreskrift ska alltid stå under sin egna rubrik.

Banarbete pågår på hål…
Det är bara tillåtet att spela när banarbetarna givit klartecken. 
Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:02