Banpersonal har företräde. RfG Etikett; SgF Säker Golf. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2014-08-26.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Banpersonal har alltid företräde och spelarna måste invänta klartecken från personalen innan slaget slås. Denna ordningsföreskrift bör avsluta varje klubbs sammanställning av ordningsföreskrifter för att markera hur viktigt det är för banpersonalen att kunna utföra sitt arbete under trygga förhållanden.

Förslag till formulering. Om denna ordningsföreskrift står under huvudrubrik kan rödfärgat rubrik och påföljdbtas bort.

Banpersonal har företräde
Banpersonal har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 


 
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:05