Bryta in på hål. RfG Avsnitt I Etikett; Speltempo och SGF Säker Golf. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: En grupp spelare som inte startar på första tee eller hoppar över några hål och bryter in på ett annat hål kan hinnas ikapp av spelare som inte är medvetna om att det finns personer inom räckhåll för deras slag. Av säkerhetsskäl kan det vara lämpligt att förbjuda spelare att bryta in på dogleghål eller kuperade hål om det finns spelare på föregående hål eller på dess tee, fairway eller green.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Bryta in på hål
Det är förbjudet att bryta in på hål … om det finns spelare på föregående hål/tee/green/fairway. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:08