Dimma Skånes Golfdistriktsförbunds Säkerhetsföreskrifter. Ordningsföreskrift. Reviderad 2012-10-30. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Av säkerhetsskäl kan klubben bestämma vad som är minsta godkända sikt för att få slå ett slag. I princip gäller att en spelare alltid måste kunna se nedslagsområdet för sitt slag eller ha förvissat sig om att det inte finns männskor i detta område. Det kan dessutom vara lämpligt att ange att ett en trädridå, en enskild buske, en 150-meterspinne, flaggan eller liknande måste kunna ses innan spelaren får slå ut från första tee. 

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelordet i föreskriften fetstilas.
 

Dimma
Vid dimma måste nedslagsområdet för spelarens slag kunna ses. Vid spel från första tee måste ... kunna ses.
Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2012-10-30 18:20