Gångväg till nästa tee måste användas. RfG Avsnitt I Etikett; Säkerhet. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Av säkerhetsskäl kan det vara nödvändigt att inte tillåta en grupp, som ska gå från en green till nästa tee att ta en genväg genom att gå tillbaka i riktning mot föregående håls green. Den rekommenderade gångriktningen måste vara väl skyltad.  

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan
rubriken och påföljd tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Gångvägen till nästa tee måste användas 
Gångvägen från ... green till ... tee måste, av säkerhetsskäl, alltid användas. Överträdelse kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:13