Ljussignal. RfG Avsnitt I Etikett; Säkerhet. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Av säkerhetsskäl kan ljussignaler användas för ge signal till bakomvarande grupp att det är klart att spela.

Förslag till formulering. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.


Ljussignal
hål … är det förbjudet att spela så länge ljussignalen blinkar/visar rött sken. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:15