Olämplig spelriktning från tee Säker Golf. Ordningsföreskrift. Uppdaterd 2014-07-21. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: En del dogleghål inbjuder till att försöka ta genvägar för att nå green. Ibland kan detta innebära att spelarna avsikttligt spelar blint över skogsridåer eller kullar utan kontroll på om det finns andra spelare i spellinjen. En intern out of boundsmarkering är oftast tillräcklig för att komma tillrätta med detta problem. Ibland, vid dogleghål som har en kraftig krök, går det emellertid att spela över och förbi ett angränsande hål och landa på rätt hål (spelaren slår alltså över det område som markerats som out of bounds). Av säkerhetsskäl kan tävlingsledningen försöka att få spelarna att inte avsiktligt spela ett sådant farligt slag. 
Notera: Om ett sådant slag slås och andra personer riskerar att träffas blir oftast påföljden för spelaren två års avstängning när händelsen behandlas av SGF:s Juridiska Nämnd. 
Denna ordningsföreskrift bör alltid sättas upp väl synlig på aktuell tee.

Förslag till formulering.
 Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Olämplig spelriktning från tee 
Vid spel från tee på hål ... är det av säkerhetsskäl olämpligt att avsiktligt spela över ... /mot ... .
Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. Vid en allvarlig överträdelse kan spelaren avstängas upp till två år.
Du är här:
Senast ändrad
2014-07-21 11:32