Område som det av säkerhetsskäl är förbjudet att gå in i. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Klubben kan förbjuda spelarna att beträda ett områden utanför banans gränser till exempel odlad mark, hästhagar, fårhagar, kohagar eller sanka eller vattensjuka områden. 
Området bör vara väl inhägnat och ordningsföreskriften bör vara uppsatt både vid tee på det hål som berörs och vid själva området.
Notera att om en spelare går in i ett sådant område kan det i vissa speciella fall också leda till åtal och skadeståndskrav enligt dom i Högsta Domstolen (HD).


Förslag till formulering i mallen. Denna ordningsföreskrift bör alltid stå under sin egna rubrik.
 

Område som det av säkerhetsskäl är förbjudet att gå in i 
Av säkerhetsskäl är det är förbjudet att gå in i området utanför banans gräns invid hål ... som är skyltat och markerat som out of bounds. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:21