Ringklocka. RfG Avsnitt I Etikett; Säkerhet. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: På kuperade banor kan, av säkerhetsskäl, en ringklocka användas för att ge signal till bakomvarande grupp att det är klart att spela ut från tee.


Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Ringklocka på hål …
hål … är det förbjudet att spela från tee innan ringklockan hörts. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:25