Se efter att det är klart att spela. RfG Avsnitt I Etikett; Säkerhet. Ordningsföreskrift. Uppdaterat 2016-10-12.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Av säkerhetsskäl kan det vara nödvändigt att, på hål med dolda områden, uppmana spelarna att se efter att framförvarande grupp är utom räckhåll. Ibland kan det vara nödvändigt med stege, utsiktstorn eller speglar för att få överblick över hålet.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Se efter att det är klart att spela
Det är förbjudet att slå på hål … utan att först ha gått upp i ... och sett efter att framförvarande grupp är utom räckhåll. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:32