Skydda banan. Uppdaterad 2014-08-26 
Klubben kan införa ordningsföreskrifter, som gäller under både sällskaps- och tävlingsspel, för att tillfälligt skydda banan från skador av golfspel eller trafik på banan. Det blir ingen plikt om spelarna bryter mot en föreskrift men spelarna kan bli tillsagda att följa föreskriften och om en spelare bryter mot föreskrifter vid flera tillfällen kan spelarna utestängas från spel i upp till 14 dagar.
Om en spelare bryter mot föreskrifter vid upprepade tillfällen och klubbens styrelse bedömer att överträdelserna är allvarliga kan spelaren, efter att ha fått förklara sig inför inför styrelsen, ges en skriftlig varning. Om spelaren därefter fortsätter att bryta mot föreskrifter kan styrelsen begära att spelaren avslutar sitt medlemskap i klubben.
 

Du är här:
Senast ändrad
2014-08-26 14:53