Bagvagnsförbud. Tillfällig ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: När banan är mycket blöt kan det vara nödvändigt att tillfälligt (under några timmar eller någon dag) förbjuda bagvagnar och golfbilar.
Klubben måste vara generös med att tillåta bagvagn för alla som av fysiska skäl behöver en sådan. Ordningsföreskriften bör anslås väl synligt både i klubbhuset, vid första och andra tee och också vid övriga tees där spelare kan tänkas påbörja spelet.

Förslag till formulering. Denna ordningsföreskrift ska alltid stå under sin egna rubrik:

Bagvagnsförbud
Det är förbjudet att använda bagvagn. Finns särskilda skäl tillåts bagvagn, efter förfrågan till ... . Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.


 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 13:31