Bollen måste peggas. Tillfällig ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: För att skydda banan, till exempel innan gräsväxten kommit igång på våren eller när den avstannat sent på hösten eller då banan är mycket blöt och lerig, kan klubben bestämma att bollen ska peggas.

Tävlingsledningen kan också välja att använda den lokala regeln om lägesförbättring där ronder som spelas är handicapgrundande.

Notera att banan skyddas bäst om sk. "fairwaymattor" används men att ronder spelade med peggning eller fairwaymattor inte är handicapgrundande.

Förslag till formulering. Denna föreskrift ska alltid stå under sin egna rubrik:

Bollen måste peggas

Bollen måste peggas när den ligger på någon finklippt del av spelfältet (fairway). Ronder spelade med peggning är inte handicapgrundande.
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 13:43