Frosttäckta greener. RfG Avsnitt I Etikett; Skydda banan. Tillfällig ordningsföreskrift. Uppdaterad 2012-02-20.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Frosttäckta greener skadas lätt om någon går på den frusna ytan. För bästa effekt bör ordningsföreskriften om frosttäckta greener sättas upp både vid tee och green på det första hålet och även på andra hål där spelare kan tänkas börja spela.
Notera att med den föreslagna formuleringen gäller förbudet också övningsgreenerna.

Förslag till formulering (notera att denna föreskrift alltid skall stå under en egen rubrik):


Frosttäckta greener
Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener täckta av frost.
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 
 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2014-08-02 12:53