Golfbil

Golfbil. RfG, Definitioner, Utrustning, Bilaga I Del B 8; Decision 33-1/8. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. FÖRDJUPNINGSTEXT: I tävlingar kan tävlingsledningen förbjuda användandet av golfbil eller annat motordrivet transportmedel som exempelvis en golfmoped eller cykel (Persontransporthjälpmedel PTHM). Finns det inget förbud är det tillåtet att använda PTHM, antingen hyrda eller egna, enligt de riktlinjer som utfärdats av myndigheterna och de föreskrifter som utfärdats av markägaren.

PTHM är inte gjorda för att köras i oländig terräng, i vattenhinder eller bunkrar och risken för skador både på fordonet och känslig natur är då stor. PTHM bör därför bara framföras på vägar, längs fairway och i låg ruff. Av slitageskäl är det olämpligt att köra på green eller foregreen. På banor med waste-areas (sandiga områden som inte är bunkrar) kan man tillåta körning med PTHM på särskilt markerade leder.                                                                                                                                                                                                    

Förslag till formulering. Denna ordningsföreskrift ska stå under sin egna rubrik.                                                               

Golfbilar                                                                                                                                                   Golfbilar får bara köras på vägar, på fairway och i låg semiruff. Det är absolut förbjudet att köra i hög ruff, hinder eller på green om det inte finns medicinska skäl. Överträdelse kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:26