Lägga tillbaka torv. RfG Avsnitt I Etikett; Omsorg om banan. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Spelare bör omsorgsfullt reparera alla hål de gjort efter att ha tagit torv. På tee är det bättre om spelare har möjlighet att direkt lägga en skopa med lagningssand i det uppslagna märket. Spelare bör undvika att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Lägga tillbaka torv
Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras. På tee bör slagmärken fyllas igen med lagningssand. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:13