Miljökänsligtområde förbjudet att beträda Decision 33-8/42. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Klubben kan, efter myndighetsbeslut, förbjuda spelarna att beträda ett miljökänsligt område på banan.
banan kan dessa miljökänsliga områden markeras med vita/röda/gula eller blå stolpar med grön topp. Området bör vara väl inhägnat och ordningsföreskriften bör vara uppsatt både vid tee på det hål som berörs och vid det miljökänsliga området.
Utöver tillsägelse eller disciplinär åtgärd är klubben skyldig att anmäla en person som går in ett miljökänsligt område dit tillträde, enligt myndighetsbeslut, är förbjudet. 
Notera att om en spelare går in i ett sådant område kan det också leda till åtal och skadeståndskrav enligt dom i Högsta Domstolen (HD).
Förslag till formulering. Denna ordningsföreskrift ska stå under sin egen huvudrubrik.


Miljökänsligt område förbjudet att beträda
Det är förbjudet att gå in i det miljökänsliga området på/invid hål ... skyltat och markerat med ... .  
Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd och anmälan till behörig myndighet. Spelaren kan i sistnämnda fall få betala skadestånd enligt dom i Högsta Domstolen (HD).
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:25