Passagerare i golfbil. Tillfällig Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
Fördjupningstext: När banan är mycket blöt, börjar bli sönderkörd eller inte tål mer slitage kan belastningen minskas genom att förbjuda att personer som har rätt att använda golfbil tar med passagerare. Tillståndet att använda golfbil på banan är alltid personligt. Se också avsnittet Persontransporthjälpmedel.

Förslag till formulering (notera att denna föreskrift alltid skall stå under en egen rubrik):

Passagerare i golfbil
Eftersom banan är mycket blöt/annan orsak får spelare med tillstånd att använda persontransporthjälpmedel på banan inte transportera någon annan spelare eller dennes utrustning. Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:17