Slagmattor måste användas. Från Eden Course R&A. Tillfällig ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: För att skydda banan innan gräsväxten kommit igång på våren eller när den avstannat sent på hösten eller när banan är blöt och lerig kan spel med slagmatta användas. För att förhindra att spelarna tar med sig egna, oftast mycket små mattor där risken att ta torv är stor, tillåts bara klubbens egna slagmattor (fairwaymattor). Slagmattan ska användas då bollen ligger på en finklippt del av spelfältet. Slagmattan ska inte användas när bollen ligger i en bunker eller ett vattenhinder. Nära green kan spelarna tillåtas chippa, men inte pitcha. 
Tävlingsledningen kan, i en Tillfällig Lokal Tävlingsregel bestämma att en tävling ska spelas med slagmattor.
Klubben kan utvidga ordningsföreskriften till att gälla på hela spelfältet (alltså även i ruffen). 

Notera att ronder spelade med fairwaymattor är inte handicapgrundande.

Förslag till formulering. Denna föreskrift ska alltid stå under sin egna rubrik.

Klubbens slagmattor måste användas
Klubbens slagmattor måste användas när bollen ligger på den finklippta delen av spelfältet/på hela spelfältet. När bollen ligger i en sluttning och den inte vill ligga kvar på mattan får spelaren flytta mattan och bollen till den närmaste punkt, som inte är närmare hålet eller i ett hinder där bollen blir kvar på mattan och spela från denna plats. Chipslag utan slagmatta är tillåtna.
Ronder spelade med slagmattor är inte handicapgrundande. 
Överträdelse av denna ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:33