Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl. RfG Avsnitt I Etikett. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-13. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ibland händer det att samma spelare upprepade gånger bryter tävlingar därför att det börjat regna, spelet gått dåligt eller av ett annat, inte godtagbart skäl. Spelaren är naturligtvis diskvalificerad från tävlingen men om en spelare upprepade gånger bryter mot golfens etikett, till men för andra spelare, bör tävlingsledningen, efter tillsägelse av spelaren, vidta lämplig disciplinär åtgärd. En sådan åtgärd kan bestå av att förbjuda spel på banan under högst 14 dagar.

Förslag till formulering. Denna ordningsföreskrift ska alltid stå under sin egna rubrik. 

Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl
En spelare som upprepade gånger bryter tävlingar, utan giltigt skäl, kan få tillsägelse eller annan  disciplinär åtgärd.

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-13 10:21