SPELTEMPO RfG Avsnitt l Etikett. Uppdaterad 2016-01-12. 
"Spela raskt och håll platsen. Spelarna bör spela i rask takt. Tävlingsledningen kan fastställa riktlinjer för speltempo vilka alla spelare bör följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar mer än ett helt hål (par 4 eller 5) och fördröjer gruppen bakom bör den erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen.

Var klar att spela. Spelare bör vara klar att spela så snart det är deras tur att spela. När de spelar på eller nära green bör de lämna sina bagar eller vagnar på en plats som möjliggör snabb förflyttning från green och mot nästa tee. När spelet på hålet är avslutat bör spelarna omedelbart lämna green.

Förlorad boll. Om en spelare tror att bollen kan vara förlorad, utom i vattenhinder eller att den är out-of-bounds, bör spelaren för att spara tid spela en provisorisk boll. Spelare som letar efter en boll, bör ge tecken till spelarna i gruppen efter dem att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. De bör inte leta i fem minuter innan de gör detta. Efter att ha låtit gruppen gå igenom bör de inte fortsätta att spela förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll." 

  
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:43