Genomsläpp vid letande. RfG Avsnitt I Etikett; Speltempo; Förlorad boll. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Klubben kan ange en längsta tid för hur länge en grupp får leta efter en försvunnen boll innan efterföljande grupp skall ges möjlighet att, om den så önskar, gå igenom. Lämplig tid kan vara en minut från det letandet påbörjats. Efter att tecken givits, och accepterats, ska efterföljande grupp gå igenom även om den förlorade bollen återfinns.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Genomsläpp vid letande
En grupp som letar efter en förlorad boll bör omdelbart eller senast efter … minut/er släppa igenom efterföljande grupp. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:40