Långsamt spel. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Golfvärdar kan få i uppgift att tillse att grupperna håller tider som anges på ett anslaget speltemposchema. Schemat bör lämnas till varje grupp som startar eller vara tryckt på klubbens scorekort. Golfvärd eller annan klubbfunktionär skall ges tillstånd att få visa en grupp, som inte följer tidschemat, trots upprepade tillsägelser, av banan. En sådan person måste vara lätt igenkännlig och kunna legitimera sig.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas. 

Långsamt spel
En grupp som, trots upprepade tillsägelser, inte håller tidsschemat kan komma att visas av banan av behörig funktionär.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 15:44