Paus vid sällskapsspel. Decision 6-8/2.5. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2014-05-09.
Vid sällskapsspel kan klubben tillåta att spelare tar en paus exempelvis vid klubbens kiosk, för att inta förfriskningar. För att upphållet inte ska försena spelet bör pausen inte vara längre än 5 minuter. Om efterföljande grupp inte vill ta paus bör den få gå igenom direkt. Om det finns fastställda tider för hur lång tid det får ta för att spela fram till pausstället och gruppen är försenad kan ordningsföreskriften neka gruppen rätt till paus. Rond med rätt till paus är handicapgrundande.

Förslag till formulering. Rubrik och påföljd tas bort om den  sätts in tillsammans med andra  ordningsföreskrifter i en numrerad uppräkning.

Paus vid sällskapsspel
Vid sällskapsspel är det tillåtet att ta en paus på högst ... minuter eller så länge inte efterföljande grupp kommit ifatt vid ... efter hål ... . Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. 

Du är här:
Senast ändrad
2014-05-09 10:51