Startförbud. RfG Avsnitt I Etikett; Omsorg om banan. Ordningsföreskrift/Tillfällig ordningsföreskrift.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Startförbud innebär oftast ett absolut förbud att spela på banan. Ett sådant förbud kan införas t.ex. när tävlingsledningen bedömt att sikten är för dålig, banan är alltför blöt, när det pågår mer omfattande banarbete, regelundervisning, massmediabesök eller annat som gör att det inte går att spela på banan. Startförbudet bör vara tidsbegränsat.


Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken tas bort och nyckelordet i föreskriften fetstilas.


Startförbud
Startförbud gäller från klockan … till … (veckodag). Grupp som startat före startförbudet kan tillfälligt komma att få avbryta sin rond. Överträdelse av starförbud kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 16:43