RF:s och SGF:S policy i kortversion Reviderad 2014-10-14.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Alla förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) är skyldiga att följa de policybeslut som RF har antagit. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

Så här har RF:s och SGF:s policy formulerats i mallarna (notera att följande är utdrag av de policys som beslutats av SGF och RF - för fullständiga policys, se också SGF:s Spel och Tävlingshandbok avsnitten 2.9, 2.10, 2.11, 2.11, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4 och 2.12 ):
 

1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se
1.1 Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.
1.2 Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.
1.3 Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.
1.4 Hasardspel
Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.
1.5 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande "Säker Golf". Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.
1.6 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften ska betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften måste vara betald senast före start i nästa tävling. 

Du är här:
Senast ändrad
2014-10-14 10:40