Förbud för utomstående att bära spelarens utrustning. Decision 6-4/5.3. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Tävlingsledningen kan, i en tävlingsregel, förbjuda en spelare som har en caddie som bär spelarens klubbor att också ha en annan person, som då anses vara någon utomstående, att bära andra saker än klubbor (exempelvis regnkläder, paraply, mat eller dryck) åt spelaren.


Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik.

Förbud för utomstående att bära spelarens utrustning 
En spelaren som har en caddie får inte använda sig av någon utomstående för att bära spelarens utrustning under den fastställda ronden.
 
Plikt: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett; maximalt avdrag per rond - Två hål. 
Slagspel - Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett; maximal plikt per rond - Fyra slag. Match eller slagspel: Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål.
En spelare som använder sig av någon utomstående i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att han följer tävlingsregeln under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.


In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Use of Outside Agency to Carry Players Equipment Prohibited 
A player who has a caddie is prohibited from using an outside agency to carry the players equipment during the stipulated round.
Penalty: Match play - At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round - Two holes.
Stroke play - Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round - Four strokes. Match or stroke play - In the event of a breach between the play of two holes, the penalty applies to the next hole. 
A player using an outside agency in breach of this condition must immediately upon discovery that a breach has occurred ensure that he conforms with this condition for the reminder of the stipulated round. Otherwise, the player is disqualified.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 20:09