Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i matchspel RfG Regel 6-7 Anmärkning 2 och Bilaga I Del B 3 samt S.o.T 8.2.2.1. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-03-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: RfG Regel 6-7. Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel. "Spelaren måste spela utan otillbörligt dröjsmål och i enlighet med eventuella riktlinjer för speltempo som fastställts av tävlingsledningen. Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från nästa tee, får spelaren inte otillbörligt fördröja spelet. ... . 

Anmärkning 1: Om spelaren otillbörligt fördröjer spelet mellan två hål, fördröjer han spelet på nästa hål och plikten läggs på detta hål. För bogey- par- och poängbogeytävlingar – se dock Regel 32.
Anmärkning 2: För att förebygga långsamt spel får tävlingsledningen i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1), fastställa riktlinjer för speltempo som kan innehålla maximalt tillåtna tider för att spela en fastställd rond, ett hål eller ett slag.

I matchspel får tävlingsledningen genom en sådan tävlingsbestämmelse modifiera plikten för brott mot denna regel på följande sätt:
Första överträdelsen – Förlust av hålet
Andra överträdelsen – Förlust av hålet
För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.” 

Så här har tävlingsregeln formulerats vid tävlingar i SGF:s regi: 

Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i matchspel
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan spelarna i en match bli utsatta för tidtagning om matchen ligger över det officiella tidsschemat. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått varning/plikt bär med sig denna under resten av ronden, även om spelaren/sidan är inom det officiella tidsschemat.
Plikt för brott mot tävlingsregeln: Första överträdelsen - Varning, Andra överträdelsen - Förlust av hålet, 
Tredje överträdelsen - Förlust av hålet och för ytterligare överträdelse - Diskvalifikation
 
Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen.
Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hans partner fortsätter att representera sidan


In English. This is how the Condition of Competition has been worded:

Undue Delay Slow Play in Match play
In the absence of mitigating circumstances, a match is liable to be timed if the match is in excess of the 
time allowed under the official time-schedule. From the commencement of timing, if any player exceeds 40 seconds to make a stroke, disregarding order of play and from where the stroke is played, the player is considered to have broken the condition. A player/side which has been timed and has broken the condition and has been given a verbal warning/penalty will have it carried forward in the round even if the group subsequently arrives back within time. 
Penalty for Breach of Condition: One bad time — Verbal warning from Official; Two bad times — Loss of the hole; Three bad times — Loss of the hole and Four bad times — Disqualification. 
Notes: 
1. Timings may be done without informing the players/side. 
2. Timings will be taken from the moment it is deemed by the Official that it is the player’s turn to play. Timing is not made during play of a hole where a match can be decided.
3. The player/side ought to be informed as soon as possible of a verbal warning/penalty.
4. In some circumstances, an individual player or a side may be timed instead of the entire match. 
5. If a player in a four-boll match incurs a loss of hole-penalty this does not effect the partner. This means that when the penalty is loss of hole the player in question is disqualified from the hole being played but the partner may continue to represent the side


Du är här:
Senast ändrad
2016-03-07 10:07