ÖVNING. RfG Regel 7. Uppdaterad 2016-01-09.
7-1. Före eller mellan ronderna
a. Matchspel
På en dag för en matchtävling får en spelare öva på banan före en rond.
b. Slagspel
Före en rond eller ett särspel någon av dagarna för en slagspelstävling får en tävlare inte öva på tävlingsbanan eller pröva ytan på någon av greenernabanan genom att rulla en boll eller rugga upp eller skrapa greenytan.
När två eller flera ronder i en slagspelstävling ska spelas under på varandra följande dagar, får en tävlare inte öva mellan dessa ronder på någon av de tävlingsbanor som återstår att spela eller pröva ytan på någon av greenerna på en sådan bana genom att rulla en boll eller rugga upp eller skrapa greenytan.
Undantag: Det är tillåtet att övningsputta eller chippa på eller nära första tee eller vilket övningsområde som helst före starten av en rond eller ett särspel.
PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 7-1b: Diskvalifikation.
Anmärkning: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda övning på tävlingsbanan på dag för en matchtävling eller tillåta övning (Regel 33-2c) på tävlingsbanan, eller del av denna, före eller mellan ronder på dag för en slagspelstävling.

7-2. Under ronden
Spelaren får inte slå något övningsslag under spelet av ett hål.
Mellan spelet av två hål får spelaren inte slå något övningsslag med undantag för att han får öva puttning eller chippning på eller nära:
a. green på det senast spelade hålet,
b. en övningsgreen, eller
c. tee på nästa hål som ska spelas under ronden, förutsatt att inget övningsslag slås från ett hinder eller fördröjer spelet (Regel 6-7).
Slag som görs vid fortsatt spel på ett hål där resultatet redan är fastställt, är inte övningsslag.
Undantag: När spelet avbrutits av tävlingsledningen får spelaren, innan spelet återupptas, öva (a) enligt denna regel, (b) var som helst utom på tävlingsbanan, och (c) där tävlingsledningen tillåtit övning.
PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 7-2: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.
I de fall där ett regelbrott sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
Anmärkning 1: En övningssving är inte ett övningsslag och får göras var som helst under förutsättning att spelaren inte bryter mot reglerna.
Anmärkning 2: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda:
(a) övning på eller nära det senast spelade hålets green, och
(b) att rulla en boll på det senast spelade hålets green.
 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-09 14:58