Områden där övning är tillåten. RfG Regel 7 Anmärkning och Regel 33-2c; Decision 7-1b/1. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-09.
FÖRDJUPNINGSTEXT: 
För att undvika att spelarna vid slagspelstävlingar eller vid matchspelstävlingar där övning förbjudits i en tävlingsregel, övar på någon del av den aktuella tävlingsbanan bör gränsen mellan aktuell tävlingsbana och angränsande bana eller övningsområden (som kan ligga inne i tävlingsbanan) definieras. Detta kan ske med en out of boundsmarkering eller med en lokal regel som säger att en belagd väg, en stenmur eller ett dike definierar gränsen för banan -klicka för länk

Notera att om klubben har en kort drivingrange bör bollar slagna från rangen av säkerhetsskäl inte tillåtas landa på ett angränsande del av tävlingsbanan - klicka för länk till ordningsföreskrift.

Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:


Områden där övning är tillåten
Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för slagspelstävlingen .../matchspelstävlingen ... är övning tillåten på korthålsbanan/9-håls banan/... banan/det tillfälliga övningsområdet vid ... . Gränsen till tävlingsbanan definieras av ...  . Plikt: Diskvalifikation.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Areas where Practice  Is Allowed
Before or between a stipulated round  or a play-off, on any day of the stroke play competition.../match play competition ..., practice is allowed on the pitch and putt course/the 9-hole course/the ... course/the temporary practice area at ... . The boundary of the competition course is defined by ... . Penalty: Disqualification.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-09 15:02