Övning mellan hålen förbjuden. RfG Regel 7-2 Anmärkning 2 och Bilaga I Del B 5b; Decision 7-2/3. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-09.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Regel 7-2 Anmärkning 2: "Tävlingsledningen kan, i tävlingsreglerna (Regel 33-1) förbjuda: a. övning på eller nära det senast spelade hålets green, och b. att rulla en boll på det senast spelade hålets green."
 
Definition Slag: "Ett ”slag” är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den, men om spelaren avsiktligt hejdar sin sving innan klubbhuvudet når bollen har han inte utfört ett slag."
 
Anledningen kan exempelvis vara att tävlingsledningen vill påskynda spelet.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik:


Övning mellan hålen förbjuden
Mellan spelet av två hål får spelaren inte slå något övningsslag på eller nära det senast spelade hålets green och får inte prova ytan på det senast spelade hålets green genom att rulla en boll.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. Match eller slagspel - Om ett regelbrott sker på det sista hålet under den fastställda ronden, får spelaren plikten på detta hål.
 
In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Practice between Holes Prohibited
Between the play of two holes, a player must not make any practice stroke on or near the putting green of the hole last played and must not test the surface of the putting green of the hole last played by rolling a ball. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. Match or stroke play - In case of a breach at the last hole of the stipulated round, the player incurs the penalty at that hole.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-09 15:06