Övning på tävlingsbanan förbjuden i matchspelstävling. RfG Regel 7-1 Anmärkning och Bilaga 1 B 5a. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-09.
FÖRDJUPNINGSTEXT Regel 7-1, Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda övningsspel på tävlingsbanan på dag för en matchtävling eller tillåta övningsspel (Regel 33-2c) på tävlingsbanan, eller del av denna, före eller mellan ronderna på dag för en slagspelstävling." 
Anledningen kan t.ex. vara att banpersonalen måste förbereda nästa dags spel, att banan är i dålig kondition eller att andra tävlingar pågår och att banan därför inte får utnyttjas.

Notera att om klubben har en kort drivingrange bör bollar slagna från rangen av säkerhetsskäl inte tillåtas landa på ett angränsande del av tävlingsbanan - klicka för länk till ordningsföreskrift.
Notera också att tävlingsledningen bör tillåta övning på en klubbs korthålsbana eller en slinga som inte ska vara tävlingsbana.
Notera slutligen att vid matchspelstävlingar där spelarna själva kommer överens om tidpunkt för matchen bör tävlingsledningen inte använda denna regel (Dec. 7-2/10 m.fl.).
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".


Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.


Övning förbjuden på tävlingsbanan i matchspel
Före eller emellan fastställda ronder någon av tävlingsdagarna, är övning tillåten på drivingrange, på eller nära övningsgreenera, övningsområdet vid ... och på ... . Gränsen mellan tävlingsbanan och korthålsbanan/9-håls banan/den andra banan/övningsområdet definieras av ... . Plikt: Diskvalifikation.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Practice Prohibited on the Competition Course In Match Play
Before or between stipulated rounds on any day of the competition, practice is allowed on the driving range, on or near the practice putting greens, on the practice area at ... and on the ... . The boundary between the competition course and the pitch and putt course/the 9-hole course/the other course/the practice area is defined by ... . Penalty: Disqualification.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-09 15:09