Övning på tävlingsbanan tillåten i slagspel. RfG Regel 7-1 Anmärkning; Decision 7-1b/6 m fl. Tävlingsregel. Uppdaterad 2015-01-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT RfG Regel 7 Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsreglerna (Regel 33-1) tillåta övning (Regel 33-2c) på tävlingsbanan, eller del av denna, före eller mellan ronderna på dag för en slagspelstävling." 

Om tävlingsledningen begränsar övning till en viss del av tävlingsbanan, måste denna del vara tydligt definierad och följande text läggas in i sist tävlingsregeln: " på hål ... och/tom hål ... och gränsen för dessa hål definieras av ... .”. 


Notera att vid tävling där vinnare koras genom play-off ("hål för hål") bör regeln utökas att även gälla även tiden mellan den avslutande fastställda ronden och "play-off".

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egna rubrik.


Övning på tävlingsbanan tillåten i slagspel
Övning på tävlingsbanan före och mellan de fastställda ronderna eller ett play-off på någon av dagarna för slagspelstävlingen är tillåten.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Practice on the Competition Course in Stroke Play Allowed
Practice on the competition course before or between stipulated rounds or a play-off on any day of the stroke play competition is allowed.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-02 15:47