Paus. Decision 6-8a/2.5. Tävlingsregel. Uppdaterad 2014-12-15.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Decision 6-8a/2.5: "Tävlingsledningen får inte tillåta spelarna att avbryta spelet under en längre tid för att inta förfriskningar under en fastställd rond. Ett sådant tillstånd skulle innebära en modifikation av Regel 6-8a. Tävlingsledningen kan emellertid, i tävlingsreglerna, tillåta spelarna att avbryta spelet en kort stund (t.ex. upp till fem minuter) om den anser att det finns goda skäl till detta (t.ex. att det föreligger risk för uttorkning eller värmeslag vid varmt väder eller behov av uppvärmning när det är kallt). Eftersom reglerna särskilt anger att spelarna ska spela utan otillbörligt dröjsmål (Regel 6-7) och utan avbrott i spelet (Regel 6-8) rekommenderas inte en sådan tävlingsregel." 
Notera att regeln bör ange var pausen ska ske t.ex. ”efter hål …” eller ”vid kiosken efter hål …”.
Notera också att vid sällskapsspel kan paus och eventuellt genomsläpp regleras i en, inte pliktbelagd, ordningsföreskrift - Klicka för länk

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.


Paus
Under en fastställd rond har spelarna, efter hål ... vid ... , rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst ... minuter för att inta förfriskningar. Plikt: Matchspel - Förlust av hålet; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Pause 
During a stipulated round the player may, after hole ... at ... , discontinue play under Rule 6-8a and take a pause for no more then ... minutes for refreshment. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 16:36