RÅD RfG Definitioner, Råd och Regel 8-1. Uppdaterad 2014-12-19. 
DEFINITIONER: "Råd är varje anvisning eller förslag som kan påverka en spelares spel, val av klubba eller sättet att slå ett slag.
Upplysningar om regler, avstånd eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green är inte råd.
Notera: Ur Decision 8-1/2: "Information om avståndet mellan två föremål är offentlig information och inte råd. Det är därför tillåtet för spelare att utbyta information om avståndet mellan två föremål. Till exempel får en spelare fråga vem som helst, även sin motståndare, medtävlare eller deras caddies, om avståndet mellan hans boll och hålet." 
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 09:30