Begränsning av vem som får vara lagkapten. RfG, Regel 8 Anm. och Decision 8/1. Tävlingsregel. Uppdaterad 2014-12-19.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur RfG Regel 8 Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna för en lagtävling (enligt Regel 33-1) tillåta varje lag att utse en person som får ge råd (och visa en linje för puttning) till lagmedlemmarna. Tävlingskommitten får fastställa bestämmelser för hur en sådan person ska utses och tillåtas agera. Denna person måste namnges till tävlingsledningen innan personen ger råd."
Ur Decision 8/1:"Tävlingskommitten kan bestämma att den person som tillåts ge råd måste vara amatör."
Notera att tävlingsledningen också skulle kunna kräva att han t.ex. måste vara medlem i samma golfklubb, golfdistrikt eller nationella golfförbund som sina spelare.

Förslag till formulering. Denna regel skall alltid stå under en egen rubrik:


Begränsning av vem som få vara lagkapten
Den för laget utsedde lagkaptenen måste vara/tillhöra ... . Plikt: Diskvalifikation av laget.
 
In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Restrictions of Who May Serve as Team-Captain
The person appointed as team-captain must be/belong to ... . Penalty: Disqualification of the team.
Du är här:
Senast ändrad
2014-12-19 14:40