Lagkapten får inte beträda green. RfG Regel 8 Anmärkning och Decision 8-2b/4. Tävlingsregel. Uppdaterad 2014-12-19.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Tävlingsledningen kan förbjuda lagkaptener, som getts tillåtelse att ge råd och rätt att visa en linje för puttning, att beträda greenerna under en fastställd rond.
Att beträda greenen innebär att med foten avsiktligt beröra en greenyta. 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:


Lagkapten får inte beträda green
Lagkaptenen
 får inte beträda greenerna under en fastställd rond.
Plikt för berörda lagmedlemmar: Matchspel -Förlorat hål; Slagspel - Två slag

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Team Captain Must Keep off Putting Greens 
The team captain
must keep off putting greens during the stipulated round.
Penalty for the team members involved: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

Du är här:
Senast ändrad
2014-12-19 14:45