Råd i lagtävlingar. RfG Regel 8 Anm. och Bilaga I Del C 6; Decision 8/1, Decision 8/2 och Decision 8-1/24. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Om tävlingsledningen vill begränsa valet av lagledare (t.ex. att lagledaren måste vara amatör, medlem i viss klubb, inte vara professionell spelare etc.) kan denna begränsning sättas in i regelns parentes.
Lagkaptenen ska namnges till tävlingsledningen innan personen ger råd och bör bära armbindel eller annan lätt synlig identifiering (gärna med namn och "Kapten/Captain/Coach" eller liknande). Om detta inte skett är personen enligt Definitioner någon utomstående
Notera: När en lagkapten själv spelar för laget får lagkaptenen bara ge råd till sin partner i foursome eller fyrboll. När lagkaptenen avslutat den fastställda ronden får kaptenen återigen ge råd till övriga spelande lagkamrater.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:


Råd i lagtävlingar 
I enlighet med anmärkningen till Regel 8 får varje lag utse en person som (utöver de personer som spelarna kan be om råd enligt Regel 8) får ge råd till lagmedlemmarna. En sådan person (som måste vara ... /som inte får vara ...måste namnges till tävlingsledningen innan personen ger råd
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Advice in Team Competitions
In accordance with the Note to Rule 8, each team may appoint one person (in addition to the persons from whom advice may be asked under that Rule) who may give advice to members of that team. Such person (if it is desired to insert any restriction on who may be nominated insert such restriction here) must be identified to the Committee  before giving advice. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 20:34