Utrustningsbegränsningar. RfG Definitioner, Utrustning, Bilaga I Del B och Bilaga IV. Uppdaterad 2016-01-07. 
Ur RfG Definitioner Utrustning: "”Utrustning” är allt som används, bärs eller medförs av spelaren eller medförs för spelaren av dennes partner eller någon av deras caddies, med undantag för en boll han har spelat på hålet eller något litet föremål, t.ex. ett mynt eller en peg, när detta används för att markera en bolls läge eller för att avgränsa ett område i vilket en boll ska droppas. Utrustning innefattar en golfbil, vare sig den är motordriven eller inte.
Anmärkning 1: En boll som spelats på hålet är utrustning när den har lyfts och inte åter satts i spel.
Anmärkning 2: När en golfbil delas av två eller flera spelare anses bilen och allt i den vara utrustning åt en av de spelare vilka delar bilen.
Om bilen framförs av en av de spelare (eller partnern till en av spelarna) anses bilen och allt i den vara den spelarens utrustning. I övrigt anses bilen och allt i den vara utrustning åt den spelare som delar bilen, vars boll (eller vars partners boll) är inblandad.
"
Mer information finns på R&As hemsidor http://www.randa.org/en/Equipment.aspx
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 20:37